Nova die de deur bewaakt als ik naar mn werk moet.