Nova pakt iedere dag zelf haar jas uit de gang als ze doorheeft dat Elmer en Lyse weggaan